Wierzba energetyczna

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uprawie wierzby energetycznej.

Firma nasza jest producentem ekologicznego brykietu wytwarzanego z trocin mieszanych oraz wierzby energetycznej. Produkowany przez nas brykiet ma kształt kostki o wymiarach 60x120x100 mm. Brykiet nie zawiera żadnych substancji spajających. Powstaje w wyniku sprasowania trocin pod wysokim ciśnieniem.
Brykiet pakowany jest w folię po 10 kilogramów (800 kg na palecie)

Zalety Naszego brykietu:
- Wysoka wartość energetyczna
- Znikoma ilość popiołu
- Niska emisja pyłów i gazów

Zastosowanie brykietu:
Spalanie w kominkach zwykłych, z płaszczem wodnym, piecach CO, piecach i kuchenkach kaflowych.

Wierzba energetyczna (Salix viminalis), jest to roślina wieloletnia, o okresie użytkowania plantacji do 20-25 lat. Najbardziej uzasadniony jest zbiór wierzby co 2-3 lata, gdyż uzyskuje się wówczas większy plon w przeliczeniu na rok, a w dodatku drewno ma większą wartość energetyczną, niż przy zbiorze całorocznym.

brykiet, wierzba energetycznawegiel drzewny, brykiet węgla drzewnego

brykiet trocinowy, pelletwęgiel - drzewny, brykiety